Όρια και πως τα βάζουμε

Συζητούμε την αναγκαιότητα των ορίων, το πως παρεμβάλλονται στη σχέση μας με το παιδί και  τους τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να ενθαρρύνουμε την οριοθέτηση της συμπεριφοράς του.

Ακόμη  διερευνούμε τρόπους διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να μην ξεχνούμε τις δικές μας ανάγκες αλλά και να δίνουμε ταυτόχρονα την κατανόηση και την αποδοχή που χρειάζεται για να χτισθεί μια σχέση εμπιστοσύνης  και συνεργασίας με το παιδί μας.

Με το θέμα αυτό είναι σχετικό και το εργαστήριο  με τίτλο "Πως βάζουμε όρια σε παιδιά με ισχυρή θέληση " που περιγράφεται στα θέματα γονέων που αφορούν τα εργαστήρια και τις ομάδες.