Το άγχος στα παιδιά

Πόσο επηρεάζεται το παιδί μας απο το περιβάλλον του σχολείου  και την αναγνώριση των ομηλίκων; Πόσο επηρεάζεται απο την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο σπίτι και απο τις προσδοκίες μας για τη ζωή του; Παίζουν σημαντικό ρόλο οι παραίνεσεις των δασκάλων, η κατανόηση τους, η κριτική τους;

Στη συνάντηση μας αυτή θα μιλήσουμε για την ένταση που συνοδεύει κάθε δημιουργική προσπάθεια, αλλά και για το άγχος που είναι αρκετά συχνό φαινόμενο στη σημερινή μας ζωή. Επίσης θα προσπαθήσουμε να ανιχνέσουμε τους τρόπους που δημιουργείται το άγχος, αλλά και  τις επιπτώσεις που έχει στα παιδιά μας.