Οι πλευρές του γονεϊκού εαυτού

Εργαστήριο 8 ωρών για ομάδες με εμπειρία

  Πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν ασχοληθεί με τις πλευρές του εαυτού. Πρόκειται για νοητούς ενδοψυχικούς σχηματισμούς που έχουν δημιουργηθεί γύρω από ενδοβολές και άλλα ερεθίσματα και περιλαμβάνουν ιδέες, συναισθήματα και συμπεριφορές. Χρησιμεύουν στην κοινωνική μας προσαρμογή, διευκολύνουν την σύναψη σχέσεων με διαφορετικά άτομα του περιβάλλοντος μας  και βοηθούν στην λήψη θετικής αποδοχής από το περιβάλλον μας.

Στο εργαστήριο αυτό θα προσπαθήσουμε σταδιακά να αναγνωρίσουμε τις εμφανείς μας πλευρές, όπως και κάποιες άλλες που βρίσκωνται στην άκρη της συνειδητότητας. Κάποιες πλεύρες που μπορεί να είναι ‘κυριαρχικές’ και κάποιες άλλες υποτελείς. Τις ‘δημιουργικές’ μας πλευρές, αλλά και εκείνες που θεωρούμε ότι ‘εμποδίζουν’ τα βήματα προς τη πραγματωσή μας. Τις πλευρές που εκφράζουν τα ‘θέλω’ μας, αλλά και εκείνες που αντιπροσωπεύουν την κοινωνική λογική μέσα μας.

Και πάνω από όλα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τον διάλογο που γίνεται αναμεσά τους, μέχρι να καταλήξει σε απόφαση ολόκληρου του εαυτού μας και μεταφρασθεί σε συμπεριφορά. Ισως να μείνει λίγος χρόνος να παίξουμε και ρόλους.