Εργαστήρι ψυχολογικής έντασης,
 θυμού και συγκρούσεων
 

Όταν ο διαβήτης μπει στη ζωή μας, πολλές φορές αισθανόμαστε, ότι γκρεμίστηκαν τα όνειρα μας για το μέλλον και ότι ο Θεός έκανε μια αδικία σε βάρος μας. Τέτοιες σκέψεις προκαλούν θυμό, ακόμη και οργή μέσα μας.

Και μπορεί να δούμε αυτά τα δυνατά συναισθήματα να εκφράζονται με την μορφή της ¨παγερής¨ αδιαφορίας για όλους και για όλα, αλλά και με τη μορφή των ριψοκίνδυνων πράξεων η της επιθετικότητας και της εχθρότητας προς τους κοντινούς μας.

Κι αν μάλιστα το περιβάλλον μας αρνείται να δεχθεί αυτά που αισθανόμαστε τότε συχνά η ένταση μέσα μας δυναμώνει ακόμη περισσότερο.Όμως έτσι βιώνουμε μεγαλύτερη ένταση και αυξάνονται πολύ οι πιθανότητες να ακούσουμε τη κατάθλιψη να μας κτυπάει τη πόρτα, να τη δούμε να στέκεται στο κατώφλι μας.

Από την άλλη μεριά ο θυμός είναι ορμή, είναι κινητήριος δύναμη και ... οδηγός, αφού μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των προβλημάτων μας και να βοηθήσει πολύ να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να ζει κανείς ικανοποιητικά με τον διαβήτη, αρκεί να τον… εκπαιδεύσουμε στη συνεργασία ! Λ.χ. πολύ συχνά αρκεί να μετακινήσουμε λίγο τη λήψη του φαρμάκου η να αυξήσουμε τη δόση της ινσουλίνης για να βελτιωθεί πολύ η εικόνα της ρύθμισης. Αν μάθουμε να μετατρέπουμε το θυμό μας σε ορμή και ενθουσιασμό μπορούμε σιγά-σιγά να αλλάξουμε τη ζωή μας.

Το τρίπτυχο αυτό εργαστήρι μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε πρώτα την απαραίτητη αυτογνωσία για το θυμό μας, στη συνέχεια να ελέγξουμε την ένταση του και τέλος να αποκτήσουμε δεξιότητες διαπραγμάτευσης, ώστε να μη χρειάζεται να θέτουμε σε υπέρμετρο κίνδυνο τις σχέσεις μας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας.