Χρειάζεται να έχει κανείς παρακολουθήσει το εισαγωγικό εργαστήρι διαχείρισης θυμού