Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης
 
 
Η ομάδα λειτουργεί με εβδομαδιαίες συναντήσεις για διάστημα 8 μηνών και η θεματολογία αποφασίζεται από την εκάστοτε σύνθεση των μελών. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό τους είναι ότι υπάρχει αρκετός χώρος και χρόνος για να μοιρασθούν όσα μέλη της ομάδας  θέλουν τις εμπειρίες τους και να δημιουργηθεί κατάλληλο κλίμα για προσωπική ανάπτυξη.
 
Μια τέτοια ανάπτυξη  βοηθάει τα μέλη να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους. Βοηθάει να αποκτήσει καθένας με το δικό του ρυθμό και τρόπο κοινωνικές δεξιότητες και λειτουργικότητα σε τομείς και ζητήματα που μέχρι τώρα αντιμετώπιζαν με διστακτικότητα. Ετσι τα μέλη καταφέρνουν σιγά - σιγά να επιτύχουν τους επιθυμητούς στόχους και να ικανοποιήσουν τις ουσιαστικές ανάγκες τους.
 
Ακόμη η ομάδα βοηθάει πολύ στη κοινωνικοποίηση των μελών, όπως και στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους.