Collaboration

 

Συνεργαζόμαστε !

 

Εργαστήριο 8 ωρών για ομάδες με εμπειρία

 

Σε όλους τους τομείς της ζωής μας και σε όλα τα επίπεδα σχέσεων καλούμαστε να συνεργαστούμε είτε με άτομα είτε και με ομάδες. Συνεργασία απαιτείται στην οικογένεια (στη σχέση μας με τα παιδιά μας, με τους συντρόφους μας, με τους γονείς μας, με τα αδέλφια μας κ.τ.λ), στην εργασία μας, στις ευρύτερες σχέσεις με το κοινωνικό σύνολο .

Πόσο δύσκολο είναι όμως να συνεργαστούμε ισότιμα και αποτελεσματικά με τους άλλους; Έχουμε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη, τόσο ως προς τον άλλον, όσο και ως προς τον εαυτό μας, ώστε να συνεργαστούμε μαζί του; Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι λειτουργούν ως τροχοπέδη στις προσπάθειες συνεργασίας μας με τους άλλους; Ποιο είναι το όφελος, το οποίο αποκομίζει ο καθένας από εμάς από μία επιτυχημένη προσπάθεια συνεργασίας;

Όλα τα παραπάνω θέματα που αφορούν στη συνεργασία, θα συζητηθούν και θα επεξεργαστούν στο συγκεκριμένο εργαστήρι, με ασκήσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας.  

                                                   Communication skills

Δεξιότητες Επικοινωνίας

Εργαστήρι 12 ωρών σε 6 συναντήσεις

 

«Δεν με ακούει», «Δεν με καταλάβαίνει», πόσες φορές δεν το έχουμε πει ή ακούσει από τον περίγυρο μας;  Αυτό συμβαίνει όταν η επικοινωνία δυσκολεύει από παράγοντες, όπως το έντονο συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα η την έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Η δεξιότητα να επικοινωνούμε – να ακούμε και να μιλάμε –  με τρόπο που δεν απειλεί τους άλλους και εμπνέει το σεβασμό, είναι η βάση των ανθρωπίνων σχέσεων.  Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο σπίτι ευνοούν την εξέλιξη, τη σωματική και την ψυχική υγεία των παιδιών, συμβάλλουν στην αποτελεσματική οριοθέτηση τους και στο καλύτερο συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας. Επομένως, η καλή επικοινωνία κάθε γονιού με το παιδί του έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη και την ευτυχία τους.

Ποιες είναι όμως οι δεξιότητες εκείνες που διευκολύνουν την επικοινωνία και τι την  εμποδίζει; με ποιους τρόπους μπορούμε να διευκολύνουμε την επικοινωνία με το παιδί μας αλλά και με τον σύντροφό μας; Πως συμβάλλουν τα συναισθήματα στην επικοινωνία;

Το εργαστήρι αυτό περιέχει  πολλή γνώση και βαθύτερη κατανόηση της επικοινωνίας, αλλά και αρκετό γέλιο! Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο στηρίζεται μια προσπάθεια δημιουργίας καλών σχέσεων και γι’ αυτό το λόγο το διεξάγουμε σε έξη δίωρες συναντήσεις.

                                                      Feelings chart 

Χάρτης Συναισθημάτων

 

Εργαστήριο 8 ωρών

 

Πόσο εύκολα εκδηλώνουμε τα συναισθήματα μας; Υπάρχουν κακά και καλά συναισθήματα; τα συναισθήματα καθορίζονται από τον κοινωνικό μας ρόλο; Υπάρχει διαφορά στην αναγνώριση και στην έκφραση του συναισθήματος ανάμεσα στα 2 φύλα;  

Στο εργαστήρι αυτό θα ασχοληθούμε με τη φύση των συναισθημάτων. Θα εξετάσουμε τη  βιολογική πλευρά τους που αφορά την έκλυση του συναισθήματος όσο και τον τρόπο, με τον οποίο το συναίσθημα παρεμβαίνει στη λογική επεξεργασία των πληροφοριών.

Στην συνέχεια, , θα εστιαστούμε στον σημαντικό ρόλο που παίζει η έκφραση και αναγνώριση των συναισθημάτων στη μνήμη στη κρίση στη φαντασία και γενικότερα στη σκέψη αλλά και στην ομαλή και υγιή  ανάπτυξη των ανθρώπων.

Genuiness

Εργαστήρι αυθεντικότητας

 

Διάρκεια: 6 ώρες (για ομάδες με εμπειρία)

 

Θυμός, πόνος, χαρά, λύπη, ζήλια, φόβος, ενθουσιασμός, μίσος, απογοήτευση, είναι λίγα μόνο από τα τόσα πολλά συναισθήματα, τα οποία μπορεί να νιώσουμε αλλά και να νοιώσουν τα παιδιά μας και μάλιστα σε διαφορετικά επίπεδα έντασης κάθε φορά.

Γεννώνται όμως τα ερωτήματα:

Μπορούμε να αναγνωρίζουμε τι μας συμβαίνει κάθε στιγμή σε σπλαχνικό επίπεδο; Μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να συμβολοποιούμε με την ίδια ευκολία, τόσο τα λεγόμενα «θετικά» συναισθήματα, όσο και τα λεγόμενα «αρνητικά»; Έχει  άραγε λόγο ύπαρξης αυτός ο διαχωρισμός των συναισθημάτων και αν ναι, είναι ο ίδιος για όλους; Πως μπορούμε να διαχειριστούμε ένα συναίσθημα και τι μας προσφέρει αυτή η διαχείριση;

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται αυτό το σημαντικό εργαστήρι .

Οι πλευρές του γονεϊκού εαυτού

Εργαστήριο 8 ωρών για ομάδες με εμπειρία

  Πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν ασχοληθεί με τις πλευρές του εαυτού. Πρόκειται για νοητούς ενδοψυχικούς σχηματισμούς που έχουν δημιουργηθεί γύρω από ενδοβολές και άλλα ερεθίσματα και περιλαμβάνουν ιδέες, συναισθήματα και συμπεριφορές. Χρησιμεύουν στην κοινωνική μας προσαρμογή, διευκολύνουν την σύναψη σχέσεων με διαφορετικά άτομα του περιβάλλοντος μας  και βοηθούν στην λήψη θετικής αποδοχής από το περιβάλλον μας.

Στο εργαστήριο αυτό θα προσπαθήσουμε σταδιακά να αναγνωρίσουμε τις εμφανείς μας πλευρές, όπως και κάποιες άλλες που βρίσκωνται στην άκρη της συνειδητότητας. Κάποιες πλεύρες που μπορεί να είναι ‘κυριαρχικές’ και κάποιες άλλες υποτελείς. Τις ‘δημιουργικές’ μας πλευρές, αλλά και εκείνες που θεωρούμε ότι ‘εμποδίζουν’ τα βήματα προς τη πραγματωσή μας. Τις πλευρές που εκφράζουν τα ‘θέλω’ μας, αλλά και εκείνες που αντιπροσωπεύουν την κοινωνική λογική μέσα μας.

Και πάνω από όλα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τον διάλογο που γίνεται αναμεσά τους, μέχρι να καταλήξει σε απόφαση ολόκληρου του εαυτού μας και μεταφρασθεί σε συμπεριφορά. Ισως να μείνει λίγος χρόνος να παίξουμε και ρόλους.