ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρχική Σελίδα Θέματα ενηλίκων Θέματα διαβήτη Θέματα γονέων (ομιλίες) Θέματα γονέων (εργαστήρια, ομάδες) Επικοινωνείστε μαζί μας


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Callout: Οικογενεική ένταση στα παιδιά

 

 

 

 

 

development 9 -13 a  

 

 

 

 

Η ανάπτυξη του παιδιού 9 - 13 ετών  από ψυχολογική, κοινωνική και βιολογική  σκοπιά

 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται απο μάθηση, απο δημιουργία απόψεων και αξιών, απο αναγνώριση του περιβάλλοντος και προσαρμογή σε αυτό. Ακόμη στη διάρκεια αυτης της φάσης της ζωής του παιδιού συμβαίνει ένα πολύ σημαντικό γεγονός :

 

Ο ερχομός της ήβης που φέρνει μείζονες αλλαγές στο βιολογικό περιβάλλον και πολλές φορές βιώνεται απο το παιδί με μεγάλη ένταση, ίσως και με αναστάτωση του ψυχικού του κόσμου.

 

Θα αναφερθούμε στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού κατά τη προεφηβική περίοδο και  στα προβλήματα που εμφανίζονται σε αυτή την ηλικία. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να αναφερθούμε στις εμπειρίες μας.