ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Εντυπώσεις συνεργαζομένων φορέων και μελών ομάδων μας

 

 

 

 

Επιστολή Δημάρχου Ψυχικού στην ομάδα μας

 

«... Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 5 χρόνων συνεργασίας με τα Δημοτικά σχολεία, το Πολιτιστικό Κέντρο και το Δήμο Ψυχικού θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις παρακάτω σκέψεις μου:

 

  Βοηθήσατε να αντιληφθούμε, ότι οι εμπειρίες ζωής και οι γνώσεις που αποκτήσαμε από γονείς, σχολεία και γενικότερα από το περιβάλλον, δεν επαρκούν και δεν οδηγούν ασφαλώς στην αυτογνωσία και στη θετική αντιμετώπιση των προβλημάτων, που ανακύπτουν στην πολύπλοκη κοινωνία που ζούμε. Βοηθήσατε επίσης, να πεισθούμε, ότι δεν αποτελεί «αναπηρία» η επισήμανση και η συζήτηση των προβλημάτων, αλλά είναι απαραίτητος ο εμπλουτισμός των γνώσεών μας για την καλύτερη ανάπτυξη των σχέσεών μας.

 

 Πιστεύω στη βοήθεια που παρέχει η ομάδα σας αθόρυβα και αποτελεσματικά.

 

 Ειλικρινή συγχαρητήρια για τη δουλειά της ομάδας. » 

Φιλικά,

Κρίτος Νεόφυτος

Δήμαρχος Ψυχικού , 1995-2006