ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

 

 

Νέο εργαστήρι ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
31 Μαρτίου- 1 Απριλίου 2012!
Αγία Παρασκεή
Πληροφορίες (εδώ)

Συμμετοχή
(εδώ).